kwekerij G. Meijer

Het planten van rozen

roze-roos.jpg

Hierin zijn twee mogelijkheden,namelijk,het planten van een struik op kale wortel en van een plant in een pot. 

Rozen op kale wortel worden door de kwekerijen aangeboden in het winterseizoen, direct daarvoor en direct daarna,de plant is dan in rust en is minder kwetsbaar voor uitdroging. De planten dienen echter na aankomst wel binnen enkele dagen geplant te worden tenzij U ze tijdelijk met de wortels onder de grond ingraaft in de tuin of in een emmer o.i.d. De voedingsstoffen zijn opgeslagen in de wortels.en de hergroei zowel boven als ondergronds zal weer starten na stijging van de temperatuur en sterker worden van het zonlicht. 

De planten in een pot (container) kunnen het hele jaar door geplant worden. Zolang vorst in de grond zit kan er echter helemaal niets geplant worden. 

Planten op kale wortel zijn goedkoper dan planten in pot. Rozen houden van een voedzame grond,van rozen wordt dan ook een grote bloeikracht vereist. De meest ideale plantgrond is klei vermengd met veel organisch materiaal. Dit betekent dat er in de praktijk vaak aan grondverbetering gedaan moet worden. Dit kan gebeuren door het toevoegen van zgn.rozengrond die bij de rozenkweker verkrijgbaar is. Per plant bij kleigrond plm.10 ltr.,bij alle andere grondsoorten 20 ltr. Als op dezelfde plaats eerder rozen gestaan hebben dient de aanwezige grond verwijderd te worden ter grootte van een plantgat van 50 x 50 x 50 cm.en vervangen te worden door andere grond vermengd met rozengrond. 

Het planten gaat bij kale wortel planten als volgt in zijn werk. Eerst de plant een uurtje laten weken in een bak water of bagger. Een plantgat van 50 x 50 x 50 cm.graven,de uitgegraven grond mengen met de benodigde rozengrond. Een laag van 20 cm.van dit mengsel op de bodem van het gat,de wortels van de roos hierop uitspreiden,U kan de roos tijdelijk fixeren door een bamboe stok tussen de takken door in de wand van het plantgat te steken. De grond verder aanvullen met het mengsel tot plm. 5 cm boven de veredeling (daar waar de takken beginnen) , de grond hierna stevig aandrukken en eventueel aanheuvelen met bijvoorbeeld compost,daarna flink water geven. 
Bij het planten van een roos in pot geldt voor het plantgat hetzelfde. Echter,op de laag grondmengsel op de bodem zet U de roos nog in pot,U vult eromheen aan met de grond tot de rand van de pot,U drukt de grond stevig aan, haalt de pot uit het gat en keert de pot om op Uw hand en U plaatst de kluit al ondersteunend in het ontstane gat. Na eventueel met compost aangeheuveld te hebben geeft U de plant flink water. 
Rest mij nog te vermelden dat indien U een klimroos tegen een muur plant U voor het plantgat zeker een afstand van 40 cm. tot de muur moet houden. 

Succes! 

met vriendelijke tuingroeten,
Piet Veldhuis